Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2008

1. ΠΡΩΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ

Δοκιμάστε το ΚΟΣΚΙΝΟ ΤΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ
πρώτοι αριθμοί λέγονται αυτοί που διαιρούνται ΜΟΝΟ με τον εαυτό τους και τη μονάδα (το 12 είναι σύνθετος αριθμός, διαιρείται με τον εαυτό του, με τη μονάδα, με το 2, το 3, το 4 και το 6).

Βοηθήστε τον Ερατοσθένη:
τυπώστε τον πίνακα των αριθμών 1-100 και διαγράψτε όλα τα πολλαπλάσια των αριθμών 2,3,5,7 (για ευκολία διαγράψαμε τα πολ/σια του 7). Οι αριθμοί που μένουν ΕΙΝΑΙ πρώτοι!

για δυνατούς λύτες: πόσοι αριθμοί είναι πρώτοι στο διάστημα 1-100 και πόσοι στο διάστημα 100-200?

για πολύ δυνατούς: στο κόσκινο των αριθμών 1-100 απαλείψαμε τα πολ/σια των 2,3,5,7. Ποιων αριθμών τα πολ/σια απαλείφουμε στο κόσκινο 100-1000?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

βιβλιάκι